Regulamin

Właścicielem serwisu jest PUH Intia, ul. Przemyslowa 6, 43-225 Wola. NIP 5932104574, Regon 191521794

1. Serwis nie pośredniczy w przekazach pieniężnych pomiędzy sprzedającym i kupującym. Pieniądze za sprzedany przedmiot wpłyną bezpośrednio do jego właściciela.
2. Jeden użytkownik może zarejestrować tylko jedno konto. Podczas rejestracji prosimy nie używać adresów e-mail z końcówką " .com "
Tak zarejestrowane konto zostanie usunięte.

Zabronione jest wystawianie :

1. Przedmioty lub zdjęcia zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt.
2. Gadżety erotyczne (np. wibratory, lalki itp.).
3. Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.
4. Oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje.
5. Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich
6. Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną
7. Niebezpieczne substancje chemiczne.
8. Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany
9. Materiały wybuchowe i pirotechniczne.
10. Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe a także tytoń nieprzetworzony.
11. Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza.
12. Organy i wydzieliny ludzkie lub organy zwierzęce.
13. Żywe lub martwe okazy zwierząt.
14. Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług.
15. Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej.
16. Oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy.
17. Oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy.
18. Oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad.
19. Oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody.
20.. Klucze seryjne sprzedawane bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.
21. Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione.
22. Konta w bezpłatnych serwisach internetowych.
23. Konta komunikatorów internetowych.
24. Konta bezpłatnej poczty elektronicznej.
25. Motoryzacyjne programy serwisowe (np. EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP)
26. Dane osobowe lub listy adresów e-mail.
27. Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych. Pożyczki, kredyty, konta bankowe, usługi finansowe.
28. Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich.
29. Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa.
30. Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji.
31. Zapisane w postaci cyfrowej zdjęcia zawierające treści pornograficzne.
32. Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.
33. Bilety na mecze piłki nożnej.
34. Usługi e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej
35. Leki znajdujące się na liście Ministerstwa Zdrowia w tym OTC, preparaty mlekozastępcze, leki dostępne tylko w aptekach oraz środki zawierające substancje czynne. Dotyczy to również preparatów dostępnych wyłącznie za granicą i niedopuszczonych do sprzedaży w Polsce. Wyjątek stanowią suplementy diety, witaminy, leki ziołowe lub homeopatyczne
36. Usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium).
37. Ofert pracy będących udziałem w systemach partnerskich (np. praca poprzez klikanie w linki) wymagających wpłaty zaliczki
42. Konta na platformach cyfrowej dystrybucji gier.
43. E-papierosy oraz płyny do nich (tzw. liquidy)
44. Zarejestrowane karty SIM.